An apple a day keeps the doctor away

Address:

Vyas Apartment, Kumbha Marg, sec -11, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur